Archiwa kategorii: Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Sprzątaczka / Sprzątacz

Wrocławski Klub Anima ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Sprzątaczka / Sprzątacz

Dane jednostki:
Nazwa: Wrocławski Klub Anima
Adres: ul. Pilczycka 47, Wrocław
Telefon: (71) 351-12-71

Wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
Wynagrodzenie: do uzgodnienia
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
2) doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju pracy w budynkach biurowych,
3) komunikatywność i wysoka kultura osobista,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
5) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
Wymagania dodatkowe:
1) sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
2) umiejętność pracy pod presją czasu,
3) odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) codzienne sprzątanie pomieszczeń w budynku, pielęgnacja kwiatów, wynoszenie śmieci,
2) okresowe czynności porządkowe – mycie okien, drzwi itp.,
3) zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu oraz urządzeń powierzonych do sprzątania pomieszczeń Funduszu,
4) dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń,
5) informowanie o zapotrzebowaniu na zakup środków czystości wyznaczonemu pracownikowi Animy,
6) wykazywane się własną inicjatywą przy wykonywaniu pracy,

Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) oświadczenie zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem, zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz klauzulę informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 3)
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
6) kopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (referencje, świadectwa odbytych szkoleń, inne),
7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Oferta zatrudnienia na stanowisko: Sprzątaczka / Sprzątacz ” w sekretariacie Wrocławskiego Klubu Anima lub podesłać na maila: anima@klubanima.pl

Poszukiwany „pracownik gospodarczy-konserwator”

Wrocławski Klub Anima mieszczący się przy ulicy Pilczyckiej 47 we Wrocławiu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko „pracownik gospodarczy – konserwator ”.

Miejsce pracy:  Wrocław, ulica Pilczycka 47

Od kandydatów oczekujemy:

– wykonywania drobnych napraw i remontów,

– utrzymania zieleni, w tym koszenie trawy, usuwanie liści,  przycinanie żywopłotu i sadzenie roślin na terenie WK ANIMA,

– odśnieżanie wokół terenu placówki w okresie zimowym,

– przygotowywanie sal na koncerty i spektakle ( rozkładanie krzeseł itp.)

– bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności i odpowiedzialności,

– dyspozycyjności ( elastyczny czas pracy, także w weekendy),

– odpowiedzialności za powierzony sprzęt będący na wyposażeniu WK ANIMA  ,

Dodatkowym atutem będzie:

– znajomość i obsługa urządzeń ogrodowych itp.

– mile widziane wykształcenie o profilu technicznym,

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

– uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 1m.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: anima@klubanima.pl, do dnia 20 kwietnia 2018 roku. W temacie maila proszę wpisać „pracownik gospodarczy – konserwator ”.

Prosimy również o dołączenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 113, poz. 883)”

Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Pracownik d/s nagłośnienia

Wrocławski Klub Anima mieszczący się przy ulicy Pilczyckiej 47 we Wrocławiu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko „specjalista ds. nagłośnienia ”.

Miejsce pracy:  Wrocław, ulica Pilczycka 47
Rodzaj umowy o pracę: Umowa o prace (1/4 etatu)

Od kandydatów oczekujemy:

– doświadczenia przy realizacji imprez  tj.spektakli teatralnych, koncertów, festiwali etc.
– bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności i odpowiedzialności,
– dyspozycyjności ( elastyczny czas pracy, przeważnie w weekendy),
– znajomości branży nagłośnieniowej i różnych systemów audio,
– znajomości obsługi profesjonalnych mikserów dźwięku,
– znajomość branży elektronicznej i elektrycznej,
– bardzo dobrej komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
– odpowiedzialności za powierzony sprzęt będący na wyposażeniu WK ANIMA  ,

Dodatkowym atutem będzie:
– znajomość i obsługo prostego oświetlenia,
– umiejętności techniczne,
– brak leku wysokości – możliwa praca na wysokości powyżej 1m.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sabina.drozd@klubanima.pl, do dnia 31 lipca 2017 roku. W temacie maila proszę wpisać „specjalista ds. nagłośnienia ”.

Prosimy również o dołączenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 113, poz. 883)”
Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Pracownik do spr. organizacji imprez, mediów, promocji

Wrocławski Klub Anima mieszczący się przy ulicy Pilczyckiej 47 we Wrocławiu
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko „pracownik do spr. organizacji imprez, mediów i promocji”.

Miejsce pracy: Wrocław, ulica Pilczycka 47
Rodzaj umowy o pracę: Umowa o prace

Od kandydatów oczekujemy:
– doświadczenia przy organizacji imprez i promocji koncertów, spektakli teatralnych, projektów kulturalnych,
– bardzo dobrej organizacji pracy, ustalania priorytetów, samodzielności i odpowiedzialności
( prowadzenie kilku projektów jednocześnie)
– dyspozycyjności ( elastyczny czas pracy, także w weekendy),
– bardzo dobrej komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
– zaangażowania oraz nastawienia na osiąganie celów,
– odpowiedzialności ,
– znajomości branży muzycznej oraz rynku mediów.

Dodatkowym atutem będzie:
– znajomość programów graficznych,

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sabina.drozd@klubanima.pl, do dnia 10 grudnia 2016 roku. W temacie maila proszę wpisać „Pracownik do spr. organizacji imprez, mediów, promocji”.

Prosimy również o dołączenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 113, poz. 883)”
Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Pracownik do spr. organizacji imprez, mediów, promocji

Wrocławski Klub Anima mieszczący się przy ulicy Pilczyckiej 47 we Wrocławiu
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko „pracownik do spr. organizacji imprez”.

Miejsce pracy: Wrocław, ulica Pilczycka 47
Rodzaj umowy o pracę: Umowa o prace

Od kandydatów oczekujemy:
– doświadczenia przy organizacji imprez i promocji koncertów, spektakli teatralnych, projektów kulturalnych,
– bardzo dobrej organizacji pracy, ustalania priorytetów, samodzielności i odpowiedzialności
( prowadzenie kilku projektów jednocześnie)
– dyspozycyjności ( elastyczny czas pracy, także w weekendy),
– bardzo dobrej komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
– zaangażowania oraz nastawienia na osiąganie celów,
– odpowiedzialności ,
– znajomości branży muzycznej oraz rynku mediów.

Dodatkowym atutem będzie:
– znajomość programów graficznych,

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: sabina.drozd@klubanima.pl, do dnia 29 lipca 2016 roku. W temacie maila proszę wpisać „Pracownik do spr. organizacji imprez, mediów, promocji”.

Prosimy również o dołączenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 113, poz. 883)”
Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Pracownik sprzątający

Wrocławski Klub Anima mieszczący się przy ulicy Pilczyckiej 47 we Wrocławiu
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika sprzątającego.

Miejsce pracy: Wrocław, ulica Pilczycka 47
Rodzaj umowy o pracę: Umowa o prace/ pół etatu/elastyczny czas pracy

Od kandydatów oczekujemy:
– odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy,
– dostosowanie Się do harmonogramu zajęć odbywających się w WK ANIMA,
– dyspozycyjności ( elastyczny czas pracy, także w weekendy),
– umiejętności pracy w zespole

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:
anima@klubanima.pl, do dnia 15 marca 2015 roku.

W temacie maila proszę wpisać „Pracownik sprzątający”.
Prosimy również o dołączenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 113, poz. 883)”

Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi
kandydatami.

Pracownik sprzątający

Wrocławski Klub Anima mieszczący się przy ulicy Pilczyckiej 47 we Wrocławiu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika sprzątającego.

Miejsce pracy: Wrocław, ulica Pilczycka 47
Rodzaj umowy o pracę: Umowa o prace/ pół etatu/elastyczny czas pracy

Od kandydatów oczekujemy:
– odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy,
– dostosowanie Się  do harmonogramu zajęć odbywających się w WK ANIMA,
– dyspozycyjności ( elastyczny czas pracy, także w weekendy),
– umiejętności pracy w zespole

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: anima@klubanima.pl, do dnia 30 grudnia 2014 roku.

W temacie maila proszę wpisać „Pracownik sprzątający”.
Prosimy również o dołączenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 113, poz. 883)”

Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Pracownik administracyjno – merytoryczny

Wrocławski Klub Anima mieszczący się przy ulicy Pilczyckiej 47 we Wrocławiu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika administracyjno – merytorycznego.
Miejsce pracy: Wrocław, ulica Pilczycka 47
Rodzaj umowy o pracę: Umowa o prace/ cały etat

Od kandydatów oczekujemy:
– odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy,
– umiejętności pracy w zespole,
– wiedzy i doświadczenia w opracowywaniu umów, wniosków oraz ofert,
– doświadczenie w obsłudze urządzeń biurowych,

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym( prosimy o naniesienie na dokumentach aktualnej daty ) na adres mailowy: anima@klubanima.pl, do dnia 30 października 2014 roku.
W temacie maila proszę wpisać „ Pracownik administracyjno – merytoryczny”.
Prosimy również o dołączenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 113, poz. 883)”

Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.