ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności WK ANIMA

 
Wrocławski Klub ANIMA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wrocławskiego Klubu ANIMA.
 • Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-10
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Treści niedostępne
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących;
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik;
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo;
Wyłączenia
 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Oleszkiewicz.
 • E-mail: 
 • Telefon: 728835767
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wydział Kultury Urzędu Miasta Wrocławia
 • Adres: ul. G. Zapolskiej 4 , 50-032 Wrocław
 • E-mail:
 • Telefon: 71 7778354
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Do Wrocławskiego  Klubu ANIMA można dojechać tramwajem linii 31 lub 32.Przystanek wysiadkowy nazywa się Anima.Obiek posiada parking dla osób z niepełnosprawnościa ruchową. Przy wejsciu głównym zamontowano dzwonek, który wzywa pomoc przy otwarciu drzwi wejściowych.Na teren obiektu można wejśc z psem przewodnikiem. Budynek ma jeden poziom na którym jest  szatnia i toaleta dla niepełnoprawnych, nie ma barier architektonicznych. Obsługa w języku migowym po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wrocławski Klub Anima
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Oleszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-12 17:09:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-12 17:11:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-12 17:11:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »